Звено Стерилизация

СПЕЦИАЛИСТИ

 

Старша медицинска сестра:

име 1

...

име 2

...

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-25
 

E-mail: sterilizacia@mobaltarnovo.com