МОБАЛ разполага с 17 стационарни отделения, разположени в базата на ул. Ниш №1 с новооткрият корпус към стационара, а Отделенито по физиотерапия и рехабилитаци се намира на ул. Бузлуджа №1 (Стара болница).
Първо вътрешно отделение