med-lab

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД разполага с Клинична, Микробиологична, Вирусологична лаборатория, Отделение по патоанатомия, Отделение по Трансфизуионна хематология и Рентгеновоо отделение.

Всички те са на разположение на стационарните отделения по всяко време, както и на другите лечебни заведения от региона.

Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Вирусологична лаборатория
Патолого-анатомична лаборатория
Трансфузионна хематология
Рентгеново отделение