Отделението осъществява експертна по своята същност дейност основно в две направления:
– съдебна патология
– клинична съдебна медицина
ДЕЙНОСТИ
– изготвяне на съдебномедицински експертизи по нареждане на следствие, прокуратура и предварителни производства
– аутопсии на починали лица
– изследвания и съдебномедицински тестове
– експертизи за оценяване качеството на медицинската дейност при съмнения за допуснати грешки и пропуски
– експертизи за застрахователни институции и осигурителни дружества
– освидетелствуване на живи лица пострадали при ПТП, физически инциденти и злополуки

СПЕЦИАЛИСТИ

Началник отделение: д-р Николай Гицов

 

д-р Николай Гицов
Съдебен лекар

...

д-р 2

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / хх хх хх
 

E-mail: osm@mobaltarnovo.com