Към настоящият момент няма обявени тръжни процедури.