Със заповед №75/31.03.2021 г. на изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД е открита нова процедура за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот, която е публикувана в електронната платформа на АППК.


Със заповед №41/08.02.2021 г. на изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД е открита нова процедура за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот, която е публикувана в електронната платформа на АППК.


Със заповед №2/06.01.2021 г. на изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД е открита процедура за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот, която е публикувана в електронната платформа на АППК.