Отделението по трансфузионна хематология спешно се нуждае от кръводарители

Отделението по трансфузионна хематология /Кръв центъра/ при МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” спешно се нуждае от кръводарители с кръв група А. В няколко последователни дни, за пациенти от стационарите във Велико Търново и Горна Оряховица се налага многократно кръвопреливане, което драстично намали запасите на отделението, а лечението на болните продължава.
Затова от Отделението по трансфузионна хематология отправя призив към желаещите да помогнат, като дарят кръв в удобно за тях време, от 8:00 до 13:00 ч., на място в стационара /Велико Търново, ул. Ниш 1, Нова болница/.
Макар че сега нуждата е предимно от кръводарители с кръвна група А, няма да бъдат върнати доброволни и безвъзмездни дарители от всички други кръвни групи. Пациенти, за чието лечение и поддържаща терапия се налага кръвопреливането дори и сами да осигурят дарители не биха могли да издирят конкретно такива с кръвна група А. Затова в такива случаи е важен принципът на солидарността и за да се попълнят запасите от липсващата кръвна група се разчита на помощ и съпричастност от всеки, чието здравословно състояние и възраст позволява да дари кръв.
Напомняме, че минималния срок между две кръводарявания е поне 60 дни. Кръводарителите трябва да са здрави /да не приемат медикаменти/, на възраст от 18 до 60 години, хапнали и отпочинали и да представят документ за самоличност. Дарителите получават подкрепителна закуска и съгласно чл. 157 ал. 1 т. 2 от КТ и чл. 50 ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските имат право на 2 дни платен служебен отпуск.