Над 1200 пациенти годишно обслужва Ядрено-магнитният резонанс в областната болница

Ядрено-магнитният резонанс в отделението по образна диагностика на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ е единствен в област Велико Търново и обслужва пациентите и от съседните общини, и региони.

„Ядрено-магнитният резонанс в нашата болница отговаря на всички съвременни изисквания за извършването на всякакъв тип магнитно-резонансни изследвания. Магнитно-резонансното изобразяване /магнитно-резонансната томография/ представлява неинвазивно изследване на почти всички органи на човешкото тяло. Използва се силно магнитно поле 1,5 Т, радио-честотни вълни и компютъризиран софтуер, които ни позволяват да се получат детайлни образи на вътрешните структури на тялото. Магнитно-резонансното изобразяване не използва йонизираща радиация за разлика от конвенционалните рентгенови изследвания и компютърната томография, което прави методиката изключително подходяща за скрининг и профилактика. За малките ни пациенти и тези с клаустофобия, осигуряваме анестезиологична помощ“,

пояснява д-р Димитър Казаков,д.м., началник на отделението по образна диагностика. Всеки лекар специалист вече може да издава направление за Ядрено-магнитен резонанс. Това значително облекчава процедурата и дава много по-лесен достъп на нуждаещите се пациенти до високоспециализираното изследване. Досега се налагаше пациентите, които се нуждаят от Ядрено-магнитен резонанс, да минават през комисия и одобрението на НЗОК. С въвеждането на новите промени обаче, процедурата е облекчена и дава възможност по преценка на лекуващия лекар, пациентите да получават направление за изследването.

„Вече всеки специалист в частна, в групова практика, в диагностично – консултативен център има право да издава направления на пациентите за Ядрено-магнитен резонанс“ ,

допълва още д-р Димитър Казаков,д.м.

В областната болница се извършват изследвания както с направление, така и чрез заплащане.

Необходимо е предварително записване на телефон 062526606