Конференция на тема „Справяне със стреса на работното място“

На 3 май медици от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ присъстваха на курс за продължаващо обучение, на който домакин беше Филиал Велико Търново на МУ-Варна. Научната конференция беше посветена на темата „Справяне със стреса на работното място“, с лектор доц. Диана Димитрова, директор на Филиал Велико Търново на МУ-Варна.
Програмата на форума включваше авторска презентация на доц. Димитрова, дискусия по темата и тест, който да покаже до каква степен е усвоена лекцията.
Над 50 професионалисти по здравни грижи от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ присъстваха на обучението и взеха активно участие.
В препълнена от представители от Областната болница, детско и училищно здравеопазване, Комплексен онкологичен център, студенти и преподаватели от Филиал Велико Търново се проведе презентацията на доц. Диана Димитрова.
Лекцията на доц. Диана Димитрова предизвика огромен интерес. Присъстващите бяха запознати със значението на термина „Стрес“; Какви са типовете стрес?; Защо някои хора са по-податливи на стреса?; Каква е връзката между стрес и болест?; Защо стресът на работното място е толкова изпепеляващ?
Във втората част на обучението ПЗГ бяха запознати с методите за справяне със стреса и с това как всеки от тях да изгради стратегии според личностните си качества.
Научният форум беше безплатен за редовните членове на БАПЗГ и ще бъде кредитиран по ЕКС на БАПЗГ. Следващото събитие ще се проведе на 18 май в Голямата зала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Конференцията ще бъде на тема „Ролята на медицинската сестра в катетеризационната лаборатория“, с лектор д-р Христо Матеев.