Телефонна централа:
062 / 62-68-41

Приемен офис:
062 / 52-66-05

Изпълнителен директор:
062 / 64-09-16

Заместник директор, организация на медицинските дейности:
062 / 52-66-04


ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов“ – регистратура
062 / 64-38-59

МЦ „АРКУС Медикъл“ АД – регистратура
062 / 64-09-32


 

АДМИНИСТРАЦИЯ
Главна медицинска сестра – 062/526601
Счетоводство / Финансов контрол – 062/640922
Личен състав, ТРЗ – 062/640959
Деловодство  – 062/526602
Техническа служба – 062/526698, 526699


Звено координация
– 062/640917
Приемен офис – 062/526605
Болнична аптека – 062/640921 и 643824
Регистратура образна диагностика – 062/526606
Кръв център – 062/526607