Д-р Тихомир Стоев показа пред ученици стъпките за оказване на първа помощ на човек със сърдечен арест

Ученици от Езиковата гимназия във Велико Търново се обучаваха как да реагират, в случай, че трябва да окажат първа помощ на човек, изпаднал в състояние на сърдечен арест.

В час на класа, специализантът от Отделението по кардиология в МОБАЛ “ Д-р Стефан Черкезов” д-р Тихомир Стоев демонстрира пред учениците начина, по който се изпълнява сърдечен масаж.

Върху манекен всеки от тях имаше възмижност и на практика да изпълни техниката.

Лекарите напомнят, че е от изключително значение повече хора да могат да разпознават състоянието на сърдечен арест и да могат да оказват първа помощ, а в основата на това са именно срещите с подрастващото поколение.