Ден на отворени врати в Отделението по кардиология

МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” организира ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ в Отделение по кардиология на 10-ти март /четвъртък/ 2016 г, от 11:00 ч. до 12:30 ч. Целта му е да повиши осведомеността на гражданите за възможностите които то предлага в борбата със сърдечно-съдовите заболявания /водещи по смъртност и инвалидизация сред пациентите/, чрез оказване на висококвалифицирана медицинска помощ, работа с модерна и висококачествена апаратура, без компромис с качеството на ползваните консумативи.
Ще се радваме, ако помогнем за повишаване информираността на хората за основните рискови фактори при сърдечно-съдовите заболявания и представим възможностите ни за компетентна медицинска помощ при диагнозата и лечението им с методите на инвазивната кардиология. Съществена, значима възможност за нашите пациенти е осъществяваното от нас прецизно и дългосрочно проследяване след проведена коронарна интервенция /за отваряне на стеснена или запушена коронарна артерия/ и след имплантиране на постоянен кардиостимулатор /пейсмейкър/.
Отделението е специализирано за диагностика и лечение на исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, клапни заболявания, миокардити, кордиомиопатии, болести на перикарда, инфекциозен ендокардит, болести на аортата, остро и хронично белодробно сърце, ревматологични болести.
Отделението извършва пълен обем диагностични и терапевтични процедури, осъществени от висококвалифициран екип специалисти, като: д-р Хараламби Бенов /начални на Отделение по кардиология/, доц. д-р Йордан Узунангелов /извършва дейността по електрокардиостимулация, т.е. поставянето на пейсмейкъри, защото е един от най-добрите специалисти в страната ни с над 3000 имплантирани кардиостимулатора/, д-р Светла Копчева, д-р Георги Николаев, д-р Даниела Василева, д-р Ваня Манчева, д-р Красимира Петрова, д-р Емил Тонев, д-р Мирослав Ганев, д-р Пламена Николова, д-р Румяна Филева, д-р Николай Копаранов, д-р Ивайло Балакиев, д-р Диана Тонева, д-р Ирена Николова /специализант/, д-р Тихомир Стоев /специализант/. Всички наши специалисти работят в тясно сътрудничество с колегите си кардиолози от университетските болници в страната. Консултанти на отделението са д-р Валентин Кръстев /един от най-добрите инвазивни кардиолози в България, родом от Велико Търново/, д-р Акиф Шабан, д-р Христо Матеев /началник инвазивна кардиология в Националната кардиологична болница /НКБ/ и д-р Александър Александров от НКБ.
Всички наши специалисти по здравни грижи подпомагат дейността на висококвалифицираните ни медици, под ръководството на старша медицинска сестра Петя Андреева и оказват необходимото съдействие на пациентите при прием за болничен престой.
Отделението разполага с:
♦ Ехокардиографи от най-съвременно поколение.
♦ Холтер ЕКГ с възможности за непрекъснат 24-часов запис
♦ Велоергометър Whelt Aline за осъществяване на стрес тестове на сърдечно-съдовата система.
♦ Ангиограф на General Electric, последен клас, с възможност за 3D интепратация на образите. Техниката е с по-ниско лъчево натоварване за пациента и персонала, използва и много по-малко количество контрастно вещество. По отношение на коронарно болните, апаратът притежава допълнителна функция – показва в най-голяма подробност самия стент – как е сложен, нужно ли е допълнително раздуване на балон и пр. Това осигурява по-добро пласиране на стента, което има отношение и към отдалечените резултати във времето. Апаратът има много богата периферно съдова програма, която включва и ротационна ангиография, с възможност за прецизно разделяне на най-малките съдове в пространството и възможност за 3D реконструкция. Притежава и съвсем насочени програми – по-специално за емболизация на чернодробни тумори, като може директно да отграничи кръвоносния съд, през които трябва да се премине за да се достигне тумора. Ангиографът, като техника от последно поколение, позволява в хода на изследването да се постигне образ подобен на този получен със скенер – компютърен томограф /КТ/.
Комфортът на болните е важен за нас, затова отделението разполага със зала за интензивно лечение с общо 6 реанимационни легла – с възможност за непрекъснато мониторно и хемодинамично проследяване, система за подаване на кислород, климатизирани болнични стаи с 2 до 4 функционални легла, с възможности за ЕКГ мониториране, индивидуална алармена система и пр.
Отделението е в пряка връзка и взаимодействие с всички структури на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД: Спешно отделение, Клинична лаборатория, Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение. Специалисти по бъбречни заболявания, пулмолози и ендокринолози осигуряват 24-часова висококвалифицирана консултативна помощ за адекватна терапия на придружаващите заболявания и усложнения на пациентите ни.