СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Любослав Шкварла – Началник отделение, специалист по „Съдова хирургия“
Д-р Константин Грудков – специалист „Съдова хирургия“, „Кардиохирургия“ 
Д-р Иван Андронов – специалист „Хирургия“ и „Съдова хирургия“ и „Урология“
Д-р Пламен Денчев – специалист „Хирургия“ и „Съдова хирургия“
Д-р Ангел Григоров- специалист „Хирургия“ и „Съдова хирургия“
Д-р Алекс Трифонов – специализант

Старша медицинска сестра: Марина Савова

Отделението е с ІIІ-то ниво на компетентност по специалността “Съдова хирургия“.
Отделението е специализирано в областта на съдовата хирургия. Разполага с 12 болнични легла.
ДЕЙНОСТИ
В отделението се лекуват пациенти с различни заболявания на артериалната и венозна система – съдов травматизъм, възпалителни заболявания на венозната система, варико флебити и флеботромбози, хронична венозна недостатъчност във всичките и стадии, отстра съдова непроподимост на артериалната система (емболии и тромбози).

Диагностика, консервативно иоперативно лечение на ХАНК (рекунстроктивни операции, аорто-феморален и феморо-поплитеални сигменти) . Диабетно ходило.
Отделението функционално осигурява със специалист приемния Съдовохирургичен кабинет.
В отделението работят 2 лекари хирурзи, които са с призната специалност по „Съдова хирургия“ и 5 медицински специалисти.

 

д-р Любослав Шкварла
Началник отделение

​Д-р Любослав Шкварла е роден през 1983 г. в. гр. Велико Търново. Завършил е Медицински университет в София през 2007 г. Придобива специалност съдова хирургия през 2017 г. Последователно специализира във водещи клиники в Швейцария и Германия в областта на Съдовата хирургич и ендоваскуларни техники. Многократно взима участие в международни форуми в Англия и Германия. През 2018 г. придобива магистърска степен по здравен мениджмънт. В периода 2007 г. – 2015 г. работи като лекар ординатор в Клиниката по Съдова хирургия към УМБАЛ ‘‘Св Екатерина‘‘ ЕАД. В периода 2011 г.– 2015 г. e лекар асистент към катедра по Сърдечносъдова хирургия към Медицински университет, София. В периода 2015 г. – 2021 г. работи като съдов хирург към Клиниката по Съдова хирургия към МБАЛ ‘‘Уни Хоспитал‘‘, Панагюрище. В периода 2017 г. – 2021 г. работи като заместник завеждащ на операционен блок и клиника по съдова хирургия към МБАЛ ‘‘Уни Хоспитал‘‘. От 2021 г.- до момента е завеждащ отделение по съдова хирургия към МОБАЛ ‘‘Д-р СтефанЧеркезов‘‘, Велико Търново. През 2022 г. е номиниран и избран за ‘‘Лекар, на когото вярваме‘‘ от пациентите от Велико Търново. Д-р Любослав Шкварла е член на Български лекарски съюз, Българско Национално Дружество по Съдова, Ендоваскуларна хирургия и Ангиология. Има опит в съдовата хирургия при артериални и венозни заболявания. Проявява интерес към ендоваскуларно и хибридно лечение на артериални заболявания

д-р Константин Грудков
Съдов хирург

Д-р Константин Грудков е специалист по съдова и кардиохиругия. Завършил е Медицински университет София през 2006 г. През 2008 г., след спечелен конкурс, e избран за редовен асистент по Сърдечно-съдова хирургия, в МФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в Университетска болница „Лозенец“ в клиника по Сърдечно-съдова хирургия и във ВМА София в клиниката по „Съдова хирургия“. Придобива специалност по кардиохирургия през 2014 г. и по съдова хирургия през 2018 г. През 2019 г. продобива сертификат по „Ендоваскуларна хирургия“, а през 2021 г. сертификат по „Ултразвукова диагностика на периферни съдове“. В периода на работа в УБ „Лозенец“ като редовен асистент участва активно в преподавателската и научна дейност на катедра „Хирургически болести“ при МФ на СУ. Взема участие и в трансплантационната програма на УБ „Лозенец“. Участва в ежегодните научни събития в областта на сърдечно-съдовата хирургия в България и Европа. От 2021 г. – до момента е съдов хирург в Отделението по Съдова хирургия към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Професионалните му интереси са насочени към оперативното лечението на заболяванията на каротидните артерии, ендоваскуларно лечение на артериалните заболявания и мини инвазивно лечение на разширени вени. Д-р Константин Грудков е член на Български лекарски съюз, Българското национално дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология, Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, European Society for vascular surgery

д-р Ангел Григоров
Съдов хирург

...

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-15
 

E-mail: osh@mobaltarnovo.com