СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Бистра Първова- Началник отделение, специалист по „Физикална терапия и рехабилитация“
Д-р Севдалинка Йоцова – специалист по „Физикална терапия и рехабилитация“
Д-р Венцислава Димитрова – специализант „Физикална терапия и рехабилитация“

Старша медицинска сестра: Велислава Минчева

ІІI ниво на компетентност по специалността „Физикална и рехабилитационна медицина“
В отделението са разкрити 17 болнични легла.
Годишно се лекуват над 750 болни. Осигурено е високо качество на рехабилитация на болните от стационарните отделения за ранна болнична рехабилитация, както и на амбулаторно болни.
Лекуват се болни за възстановяване със заболявания на органите на кръвообръщение – след инсултни хемипарези, инфаркт на миокарда; терапевтични, възпалителни и дегинеративни заболявания на опорно-двигателния апарат, централната и периферна нервна система.
Отделението разполага с необходимата апаратура за осигуряване на дейността.
Отделението осигурява със специалист приемно – консултативния кабинет.
Отделението е база за следдипломно обучение.

д-р Бистра Първова
Началник отделение

....

д-р Севдалина Йоцова
Физикална терапия и рехабилитация

...

д-р Десислава Димитрова
Специализант

...

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-24
 

E-mail: oftr@mobaltarnovo.com