СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Сибила Маринова – специалист „Анестезиология и интензивно лечение“, Началник отделение
Д-р Ваня Лъчезарова – специалист „Анестезиология и интензивно лечение“
Д-р Нели Илиева – специалист „Анестезиология и интензивно лечение“
Д-р Десислава Александрова – специалист „Анестезиология и интензивно лечение“
Д-р Теодора Шишкова – специалист „Анестезиология и интензивно лечение“
Д-р Мирослава Маринова – специалист „Анестезиология и интензивно лечение“
Д-р Габриела Лазарова – специалист „Анестезиология и интензивно лечение“
Д-р Лора Станчева – специалист „Анестезиология и интензивно лечение“
Д-р Николай Чергиланов – специалист „Анестезиология и интензивно лечение“
Д-р Стоян Владински – специалист „Анестезиология и интензивно лечение“

Старша медицинска сестра: Татяна Георгиева – „Управление на здравни грижи“

ІІІ ниво на компетентност по специалността “ Анестезиология и интензивно лечение“.
Отделението разполага с 10 легла:
Отделението е оборудвано съгласно Медицинския стандарт. Годишно през отделението преминават над 500 болни и се извършват над 4500 анестезии.
ДЕЙНОСТИ
Интензивно лечение на всички нарушения на основните жизнени функции
Дихателна реанимация
Кардиопулмонална ресусцитация
Продължително парентерално хранене
Интензивно лечение и наблюдение на тежки следоперативни състояния
Преданестезиологичен клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия
Анестезия – всички видове
В отделението работят 12 лекари, от които 11 със специалност по „Анестезиология и интензивно лечение “ и един специализиращ и 27 медицински сестри, от които 8 анестезиологични.

д-р Сибила Маринова
Началник отделение
Анестезиология и интензивно лечение

.....

д-р Лора Станчева
Анестезиология и интензивно лечение

..

д-р Габриела Лазарова
Анестезиология и интензивно лечение

....

д-р Мирослава Маринова
Анестезиология и интензивно лечение

....

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-20
 

E-mail: oail@mobaltarnovo.com