СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Кина Николова – началник отделение, специалист „Детски болести“ и „Неонатология“
Д-р Антоанета Тотева – специалист „Детски болести“
Д-р Галина Димитрова – специалист „Детски болести“
Д-р Анжелина Делчева – специалист „ Неонатология“ и „ Педиатрия“
Д-р Ралица Петрова – специализира „Неонатология“

Старша акушерка: Мария Нешева, магистър „Социални дейности“

ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Неонатология“.
Отделението разполага с 17 легла разпределени както следва:
– за физиологични – 8 легла
– за интензивни неонатологични – 5 легла
– за специални грижи – 4 легла
ДЕЙНОСТИ
Грижи за здрави новородени
Диагностика и лечение на недоносени и рискови новородени

д-р Кина Николова
Началник отделение

....

д-р Антоанета Тотева Асенова
Детски болести

Д-р Антоанета Тотева е родена прз 1963г. в гр. В. Търново. Завършила е МУ - гр. Плевен през 1987г. Придобива специалност "Детски болести" през 2002г. Започва своя трудов път като училищен лекар в ПГСАГ"А. Попов" и ЕГ"Проф. А. Златаров" за периода 1987-1997г. Постъпва на работа в МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов" АД - в Неонатологично отделение през 1997г., където работи и в настоящия момент като Завеждащ интензивни легла.За периода от 2009 до 2016г. работи допълнително и към ЦКОДУХЗ-гр. ДЕБЕЛЕЦ, в помощ на деца, лишени от родителска грижа и такива със специални потребности. Има квалификационни курсове към МУ-гр. София, свързани с интензивни грижи и лечение на новородени, кардиопулмонална ресусцитация и продължителна дихателна реанимация, вродени сърдечни малформации, генетични и неврологични заболявания, образна диагностика. Многократно участва в Национални конференции и конгреси по Неонатология с международно участие, с насоченост към най- съвременната проблематика в диагностиката, лечението и проследяването на рисковите новородени. Д-р Антоанета Тотева е член на БЛС и на Българското национално неонатологично дружество.

д-р Маргарита Кирчева
Неонатолог

....

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-22
 

E-mail: nno@mobaltarnovo.com