IV Конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия

В периода 30.09.2022 – 02.10.2022 г. в гр. Пловдив се състоя Четвърти конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия. МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ беше представена от шестима лаборанти от отделението по образна диагностика – ст. рентг. лаборант Мима Митева, лаб. Пламен Замфиров, лаб. Стефка Василева, лаб. Ивелин Иванов, лаб. Мирела Гецова и лаб. Мариана Михайлова.
Успешният уъркшоп беше на тема „Как да индивидуализираме КТ протокола за бял дроб“, лекторите бяха от Аджибадем Сити Клиник – проф. Галина Кирова, д-р Татяна Ненкова и мед. физик Емил Георгиев. На тридневното събитие участниците се запознаха с видовете иновации в областта на образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението. Обсъдени бяха протоколи за изследване на Интерстициални заболявания на белия дроб и Нискодозов протокол за скрининг на рака на белия дроб. Лаборантите от отделението по образна диагностика участваха в научната програма през втория ден с презентация на тема „Възможности на съвременните КТ изследвания за ранно диагностициране на остро настъпили и животозастрашаващи артериални заболявания“ представена от рентгенов лаборант Пламен Замфиров. Съчетаването на стандартите на работа и индивидуалния подход при формиране на протоколите за КТ изследвания е в основата на съвременната рентгенология. Познаването на физиката на получаване на образа и умението при адаптиране на отделните параметри на сканиране позволяват постигане на оптимален баланс между качество и ниска доза йонизиращо лъчение.
Лаборанти от различни области на България и от чужбина представиха стойностни доклади и проучвания, обмениха опит, идеи и постижения. Великотърносвският специалист -Пламен Замфиров представи клинични случаи от изследвания, проведени в отделението и се показаха образи на остро настъпили, проведени по спешност и доказани следните съдови промени: Белодробна Тромб Емболия, Дисекация на Аорта, Аневризма на Аорта и Синдром на Лериш. Целта на доклад е да се демонстрира алгоритъма на провеждане на компютър – томографски (CTA) образни изследвания /ангиографии на главни артериални кръвоносни съдове/
Представителите на великотърновската болница споделиха, че форумът е изключително полезен, защото прави работата им по-ползотворна, а пациентите по-доволни. Специалистите направиха интересна дискусия на теми от тяхната практика.
„Този конгрес е полезен за нас, специалистите по образна диагностика, защото той безспорно повишава нашата квалификация. Групата от Велико Търново беше ръководена от мене и съм радостна, че всички взеха активно участие по време на медицинския форум.“, сподели старши рентг. лаборант Мима Митева.