СПЕЦИАЛИСТИ:
Д-р Николен Стойнов – Началник отделение, специалност „Хирургия“
Д-р Иван Манчев – специалист „ Хирургия“ , „ Детска хирургия“
Д-р Пламен Маринов – специалист „ Хирургия“
Д-р Димитър Пашов – специалист „ Хирургия“
Д-р Николай Пурчев – специалист „ Хирургия“
Д-р Цветомила Райкова – специалист „ Хирургия“
Д-р Владимир Ванев – специализира „Хирургия“
Д-р Мария Петрова – специализира „Хирургия“

Второ отделение по хирургия се намира на етаж 7-ми на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”. В отделението са разкрити 20 легла, Операционният блок на болницата разполага с 9 операционни зали, в това число 2 зали за септични операции
Отделението и операционният блок са ремонтирани основно през 2021 г. и са според националните и европейските медицински хирургични стандарти за материална база. Всяка от болничните стаи е с аспирация и кислород.
Отделението е водещо във Великотърновска област и медиците в него поемат над 80 % от спешните случаи в района. В специализираното лечебно звено се извършват пълен обем диагностично-лечебни процедури от областта на спешната и плановата коремна хирургия. Оперативната дейност включва хирургичното лечение на заболяванията на гастро-интестиналния тракт, хепато-панкреато-билиарната система, злокачествените им новообразувания и усложнения. Като част от секцията по спешна хирургия, клиниката се занимава с лечението и на травматични увреди на гръдния кош и корема, както и придружаващите ги травми на гръдни и коремни органи. В отделението ежедневно се правят оперативни интервенции в малък обем, свързани с вродени и придобити заболявания на коремната стена и гръдния кош.

Хирурзите в отделението оперират с модерни и щадящи оперативни техники, което осигурява бързо оздравяване на пациента. Медиците всеки ден оказват комплексно лечение на пациентите, като за целта използват иновативни методи за диагностика и лечение на заболявания в областта на хирургията. Рутинна практика за планови и спешни лапароскопски операции. В отделението практитуват 4 авторитетни и висококвалифицирани специалиста и 1 специализант, които правят спешни и планови операции. Хирурзите ежегодно участват в редица български и международни форуми.

д-р Николен Стойнов
Началник отделение

Д-р Николен Стойнов е водещ специалист в областта на коремната и спешната хирургия. Той е един от хирурзите, които системно работят със съвременни методи при оперативното лечение на панкреаса, рак на дебелото и правото черво, заболявания на жлъчно-чернодробната система, реконструктивни операции на жлъчни пътища, колоректална хирургия и др. Завършил е Медицински университет в Плевен през 1986 г. Придобива специалност по обща хирургия. През 2011 г. последователно специализира лапароскопска хирургия в гр. Кьолн и в Берлин, Германия. Преминал е редица квалификационни курсове във водещите клиники на Военномедицинската и Медицинската академия в областта на лапароскопска хирургия. Д-р Николен Стойнов притежава завършена специализация за обучаване на млади лекари и е основоположник на обучението на млади кадри във великотърновската хирургия. До момента, в ръководеното от него отделение, са специализирали общо трима доктори по обща и лапароскопска хирургия. В последните десет години ежегодно участва в международни хирургични форуми в страната и в Европа. От 1988-2012 – работи като хирург в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Благодарение на своята последователност и упоритост, д-р Николен Стойнов печели доверието на колегите си и от 2012 г. до момента е началник на хирургичното отделение по обща и лапароскопска хирургия в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

д-р Пламен Маринов
Хирург

Завършил e Медицинския Университет, гр.Плевен. Работил е в областта на доболничната помощ и спешната медицина, където е се срещал с множество спешни ситуации и е упражнявал различни амбулаторни хирургични процедури и манипулации. След успешно положен конкурсен изпит за зачисляване и проведена специализация по Хирургия в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов“ е взел специалност през 2019г. след което работи като хирург към Второ Хирургично отделение в същата болница. Работи и като лекар в системата на здравеопазването на Великобритания, където е посещавал редица тематични курсове и обучения и е работил в областта на общата хирургия, урологията, гинекологичната и ортопедична хирургия. Работи в домейна на голямата, средната и малката хирургия. Следи редовно новостите в Хирургията, като е посещавал важни научни форуми и конгреси с международно участие. Има интереси още в областта на херниологията , жлъчно-чернодробната и лапароскопската хирургия като провежда и курсове - индивидуално обучение по лапароскопска хирургия.

д-р Димитър Пашов
Хирург

Роден през 1967 г. в гр. Елена. През 1994 г. завършва медицина в Медицинския университет, гр. Плевен. Кариера си на медик започва в Хирургичното отделение във Военномедицинска, веднага след като завършва университет. През 2002 г. придобива специалност по Хирургия и продължава да работи във ВМА в Клиника по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия. Без прекъсване от 2008 г. до момента е част от екипа на Второ хирургично отделение към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Споделя, че загърбва работата в реномираната Софийска болница и се връща да работи във Велико Търново, защото вярва в потенциала на областната болница и иска да лекува и да се грижи за съгражданите си. Провел е множество курсове и форуми, сред които лапароскопска хирургия през 2013 г. в София и през 2017г. в Германия, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия (2012 г.), ежегодни курсове за херниопластика в България и през 2015 в Швеция. Области на професионален интерес: обща и коремна хирургия, лапароскопска хирургия – хепатобиарна система, херниика коремна стена, хиатална херния. Илеус, спешна лапароскопска диагностика при травми и остър хирургичен корем и миниинвазивна хирургия.

Телефони за контакт с отделението:

Лекарски кабинет –  062 / 526613
Медицински секретар – 062 / 526614
Манипулационна  – 062 / 526613

Приемен хирургичен кабинет: 062 / 526641

E-mail: hir@mobaltarnovo.com