97% оперативна активност отчетоха за 2017-та в Отделението по урология

97% оперативна активност има Отделението по урология в Търново за 2017-та година. А Над 70% от операциите се извършват ендоскопски. Съвременните постулати на урологията, при наличие на апаратура и обучени специалисти, предполагат точно безкръвно оперативно лечение при заболявания на простатата, бъбреците, пикочния мехур и пикочните пътища. На практика всеки от уролозите, работещи в областната болница, има опита да работи ендоскопски. Преминалите болни за 2016 г. са били 497, а за 2017 г.- 533.

Отделението по Урология е разположено на 6-ия етаж в източното крило на стационарния блок, разполага с 12 болнични легла. 4 болнични стаи, операционна зала с урологична операционна маса за ендоскопска диагностична и оперативна ендоурология, 2 превързочни – септична и асептична, манипулационна, кухненски офис, кабинет на началника на отделението, лекарски кабинет, сестринска стая, баня и тоалетни.

Началникът на отделението д-р Георги Баръмов има призната специалност по профила на отделението – урология и магистърска степен по стопанско управление. Той ръководи болничната структура от 2001 г. и притежава квалификации по „Ендоурология“, „Спешна урология“, „Детска урология“, „Екстракорпорална литотрипсия“ и др.

Д-р Баръмов особено много държи на непрекъснатото повишаване на квалификацията на екипа. Затова няма международен форум в областта на урологията в Европа, на който да не присъства поне един от 4-мата уролози в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД – Велико Търново. Утвърдена практика в структурата е провеждането на тримесечни, а много често и ежемесечни обсъждания на новости от практиката, на по-сериозни клинични случаи и пр. В отделението има програма за квалификация и продължително обучение на персонала, на която всеки от медиците държи, отделя лично време и лични средства за подготовка.

Лекарите, които работят в отделението са 4, всички са с призната специалност по урология, което надвишава изискванията за II ниво на компетентност./4 лекари, от които поне 2 специалисти/. Съотношението на лекарите към медицинските сестри съответства на изискванията на медицинския стандарт по урология – второ ниво. В отделението работят 8 медицински сестри на щат и 4 санитари.

В отделението са създадени условия за улесняване на достъпа за хора с увреждания. Спешената и плановата хоспитализация на пациентите е регламентирана със Заповед на изпълнителния директор на болницата и се изпълнява от персонала. Приемът на болни се осъществява в приемно-консултативен кабинет с талон-направление от ОПЛ, специализиран кабинет, спешно отделение, общинските болници или ЦСМП. В приемно-консултативния кабинет се прецизира от лекар с призната специалност по урология дали е необходим спешен, планов прием или вътрешни консултации, като се попълват необходимите документи.

Отделението притежава собствена операционна зала, разположена на територията на Операционен блок за открити операции и операционна зала разположена на територията на отделението

Ендоскопските операции представляват 71% от всички операции през последните три години при норма от 50% според стандарта по урология за Второ ниво на компетентност. Отделението работи по 13 Клинични пътеки и 2 клинични процедури според НРД 2017 г.

Ендоскопът /на японската фирма Olympus/, с който уролозите работа в малката операционна зала в отделението, бил закупен преди 2 години и позволява постоянно да бъде докомплектуван, което на свой ред ще разшири обема на дейностите. Най-много оперативни интервенции уролозите извършват в областта на горни пикочни пътища /31 %/ и то предимно при болни с уролитиаза – бъбречно-каменна болест. Втори по честота /27%/ са едноскопските процедури при патология в долни пикочни пътища. Тук попадат заболяванията на простата /доброкачествени и злокачествени/, камъни в долни пикочни пътища, стеснения на уретрата и др. Все повече расте делът на пациентите с кървене от долни пикочни пътища поради все по-честото приложение на лекарства за разреждане на кръвта, отчитат специалистите уролози. Трети по честота са операциите за лечение на мъжката полова система /13%/.

Съветът на уролозите към пациентите е да се диагностицират навреме чрез провеждане на редовни профилактични прегледи. По този начин и най-малкото патологично отклонение ще бъде хванато и лекувано навреме. Например при рака на простата, ако се диагностицира навреме, преживяемостта на пациентите е много голяма, категоричен е началникът д-р Георги Баръмов. Колегите му д-р Петър Петров, д-р Михаил Пиперков и д-р Цветозар Цачев диагностицират и лекуват в стационара болни с остри и хронични нарушения на дренажа на урината, остри хеморагии от пикочните пътища, остри възпалителни заболявания и състояния от урологичен произход, травми, бъбречно-каменна болест, възпалителни заболявания, туморни образувания и други.

Към този момент в отделението лекуват 14-годишно момче, но най-възрастният пациент бил 100-годишен дядо с патология на пикочния мехур, който след направена му операция живял още 5-6 години. Д-р Баръмов дава този пример, като илюстрация на това, че възрастта на пациентите не е от значение, важно е да те да получат квалифицирана медицинска помощ следвайки тенденциите и новостите в съвременната медицина и урологията в частност.

RegNews.NET