График за консултации за майчино и детско здраве (ЗКЦМДЗ)

ГРАФИК ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАЦИИ В ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ (ЗКЦМДЗ) КЪМ МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД ГР.В.ТЪРНОВО ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 14:00-16:00ч. ПСИХОЛОГ   14:00-16:00ч. ПСИХОЛОГ …

24-ма се отзоваха на апела ни да дарят безвъзмездно кръв

Ръководството на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД и Отделението по трансфузионна хематология изказва сърдечна благодарност на всички медии /печатни и електронни, с регионално и национално разпространение/, които популяризираха апела за …

Апел за доброволни кръводарители

Лечението на пациенти с тежки заболявания и извършването на животоспасяващи оперативни интервенции на територията на лечебните заведения в област Велико Търново намали драстично наличностите на кръв и кръвни продукти в …