Финансиране сливането на База 1 и База 2 и продажба на неоперативни имоти

ЕДИНСТВЕН НАЧИН ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЛИВАНЕТО НА БАЗА I И БАЗА II Е ПРОДАЖБАТА НА НЕОПЕРАТИВНИТЕ ИМОТИ Поради повишен обществен интерес, по повод предложението на Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р …