Заседанията на ТЕЛК ще са в Старата болница

http://www.cross.bg/photo_new_gallery/2014/12/03/3c6b2882c50583cbe678b44f1fb281fe.jpgЗаседанията на ТЕЛК вече ще се провеждат в Старата болница. Прегледите започват от 20 април на първия етаж в сградата. Промяната са налага заради преместването на Първо вътрешно отделение в Новата болница.
Подаването на молби за освидетелстване и преосвидетелстване на лица от ТЕЛК става в Регионалната здравна инспекция. Кандидатите трябва да попълнят молба-декларация по утвърден образец, която може да бъде свалена от сайта на РЗИ. Заявленията за медицинска експертиза се приемат само лично, след като отпадна възможността за изпращане на документите по пощата миналата година. Улеснението бе преустановено, тъй като за регистриране са необходими лична карта, акт за раждане, документи за настоящ адрес и други документи. Кандидатите за получаване на пенсия по болест или техните законни представители трябва да подадат документи в Регионалната картотека на медицинската експертиза, намираща се на улица „Никола Габровски” 23.

Приемното време е от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.