Три нови генератора вече осигуряват електрическата обезпеченост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“

Електрогенератори от последно поколение са монтирани на новия болничен корпус, както и към новото спешно отделение, а преди дни в болницата беше инсталиран и трети, с който вече на 100% е осигурено аварийно захранване на цялата болница. Системата на трите генератора е напълно автоматизирана. В случай на авария и прекъсване на електропреносната мрежа, до 20 секунди те се задействат автоматично и захранват с електричество всички отделения и операционни. По същият начин, до секунди след възстановяването на централното електрозахранване, автоматично се изключват. Доставката и монтажа на новия генератор възлизат на около 75 000 лв., а средствата са осигурени от Министерство на здравеопазването. Доскоро резервното захранване на болницата осигуряваше генератор от 70-те години на миналия век, който се активира с ръчно прехвърляне и запалване. В случай на авария, това коства огромен физически ресурс, за да бъде подадено аварийно захранване към отделенията и операционните зали.