Отделенията осигуряват висококвалифицирана и специализирана болнична медицинска помощ, включително първична и вторична профилактика на заболяванията.

В болницата работят 162 магистри и 2 доктори по медицина, по-голямата  част от които са лекари с дългогодишна практика по специалността си и  с доказани професионални качества.
Медицинските специалисти по здравни грижи са 364, от които: 285 медицински сестри, 19 акушерки, 25 лаборанти, 13 рентгенови лаборанти, 11 рехабилитатора и 1 масажист.
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов “ АД гр. Велико Търново има сключен договор с НЗОК по 204 клинични пътеки.
Към МОБАЛ АД е разкрита дъщерна структура ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов“ ЕООД, която осигурява специализирана извънболнична медицинска помощ на пациентите.