dr-iliev5

д-р ДАНИЕЛ ИЛИЕВ

Изпълнителен директор

д-р ГАЛИНА ГАРЕВА

Медицински директор

Йорданка Минекова

Главна медицинска сестра

Мая Янкова

Главен счетоводител