Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014–2020 г

Центърът за майчино и детско здраве в МОБАЛ осигурява безплатни прегледи

 

От началото на месец октомври, в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” Велико Търново стартираха дейности по „Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014–2020 г.”, приета с решение на МС от 17 юли 2014 г. в изпълнение на Национална здравна стратегия (2014-2020). Сключен е договор между лечебното заведение и Министерството на здравеопазването, дейностите са напълно безплатни и финансово обезпечени до края на 2015 г.. Програмата се финансира от бюджета на МЗ, Норвежкия фонд за финансиране и оперативни програми. В обхвата на програмата са включени комплексно медицинско обслужване на деца с хронични и вродени заболявания и недоносени деца,   на бременни с патологична бременност и родилки, както и скринингови дейности за новородени и бременни.

В изпълнение на договора си с МЗ, в МОБАЛ  „Д-р Стефан Черкезов“ е създаден на функционален принцип,  „Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве”. От услугите на центъра, които са напълно безплатни,  могат да се възползват родилки и бременни жени с патология на бременността, деца с увреждания и с хронични заболявания,  недоносени деца, както и техните родители.

В центъра се извършват:

 • психологическо консултиране и подкрепа на деца с увреждания, с хронични заболявания, недоносени деца и техните родители, бременни и родилки, хоспитализирани в болницата;
 • специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти (лекари, психолог и социален работник) на деца с увреждания, деца с хронични заболявания и недоносени деца, по искане от личния лекар на детето или от лекар-специалист от извънболничната помощ, наблюдаващ детето, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване;
 • специализирани консултации на бременни жени с патология на бременността и при заболявания възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ, (освен прегледа по реда на чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба  № 26/14.06.2007г.), по искане от личния лекар или от лекар-специалист от извънболничната помощ;
 • осъществяване на допълнителни консултации от лекари – специалисти по акушерство и гинекология, за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени по искане от личните лекари;
 • информация за извършване на безплатни генетични изследвания на бременни жени, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
 • по преценка на специалистите, ще се извършват и домашни посещения на недоносени деца до 1 година и на деца с увреждания и хронични заболявания.

В Здравно-консултативния център ежедневно се събират и анализират данните за хоспитализираните в МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов” В.Търново деца, родилки и бременни. Приемат се  и се регистрират постъпили по телефон, на електронния адрес или на място, запитвания и направления за ползване услугите на центъра.

Центърът се намира в Стационарния блок на болницата, База 1 (нова болница), етаж 8, като в него работят:

Координатор  – м.ф. Пенчо Петков;

психолог – Биляна Миланова;

социален работник – Мария Нешева.

Запитвания и заявки за консултативни прегледи се приемат всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:30 часа на електронен адрес: zkcmdz_vt@abv.bg. и на телефон 0884 929238.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 

Освен създаването на Здравно-консултативния център, в изпълнение на дейностите по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014–2020 г., в МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов” се извършва неонатален слухов скрининг на всички новородени. Изследването осигурява възможност за ранна диагностика и своевременно лечение при деца с увреждания на слуха. То се извършва от лекар специалист (неонатолог, педиатър или УНГ) по определена методика в присъствието на майката или на бащата/настойник или близък роднина, след подписано информирано съгласие. При установени отклонения ще се дават указания за необходимостта от контролно изследване на слуха на новороденото до 7 дни след изписването му от УНГ специалист в УНГ отделение. Това изследване се извършваше безвъзмездно и досега в отделението от началото на 2015 г. с апарат закупен от „Българската Коледа”, но от началото на м. октомври трудът на лекарите ще се заплаща от Програмата.

 

Според медицинската статистика, до 3-годишна възраст децата научават около 75% от говоримия език, а до 5 – до 90%. Ако едно дете има понижен слух или е с пълна глухота, то има забавено или липсващо говорно развитие. Колкото по-рано е настъпило и колкото по-късно се открие спадането на слуха, толкова по-сериозни ще са последствията за детето, категорични са специалистите. При това не рядко деца с намален слух погрешно се определят като такива с мозъчно увреждане, със забавено развитие или с психични отклонения. Много от причините за намален слух са лечими, а голяма част от нелечимите се преодоляват чрез слухопротезиране.

 

В национален мащаб, по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014–2020 г. ще се осигурява и комплексно медицинско наблюдение на деца с хронични  и вродени заболявания – диабет, ДЦП и недоносени деца. Децата ще бъдат насочвани за целта към 16 експертни лекарски комисии създадени в УМБАЛ и специализирани МБАЛ в страната. Ето списък на комисиите:

 • Диабет
  • СБАЛДБ София,
  • УМБАЛ „Света Марина“ Варна,
  • УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив,
  • УМБАЛ Плевен;
 • Недоносени деца
  • СБАЛДБ ЕАД,
  • СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД;
 • ДЦП
  • СБДПЛР на деца с ДЦП
 • Спинална мускулна атрофия
  • МБАЛСМ „Пирогов“

Комисиите ще консултират и при необходимост ще хоспитализират децата, ще изготвят индивидуален медико-социален план на всяко дете с увреждане или хронично заболяване включено в обхвата на съответната комисия. Те ще обслужват както децата, хоспитализирани в съответното лечебно заведение, в което работи съответната комисия, така и амбулаторно наблюдавани деца с някое от заболяванията посочени по-горе.

Децата ще бъдат насочвани  към комисиите от лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ, който извършва амбулаторното наблюдение, и Здравно-консултативните центрове. Необходимата документация при насочване на децата към експертните комисии: етапна епикриза, медицинска документация от диспансерното наблюдение, проведени изследвания и консултации, резултати от проведено лечение или затруднения в хода на лечението.

 

Друга, съществена дейност по Националната програма е стартирането на лабораторни изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг на бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, други анеуплоиди, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена.  Тези изследвания и консултации се извършват безплатно за бременните, независимо от техния здравно-осигурителен статус във:

 1. Лаборатория по клинична генетика УСБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София. За повече информация и записвания: http://genetika.maichindom.com/
 1. Отделение по медицинска генетика УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. За повече информация и записвания: http://www.unihosp.com/?menu=bpbs
 2. Лаборатория по медицинска генетика УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, гр.Варна. За повече информация и записвания:   http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=56
 3. Лаборатория по медицинска генетика УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, гр. Плевен. За повече информация и записвания: http://www.umbalpleven.com/genetika
 4. УМБАЛ „Проф. д-р Ст.Киркович“, гр. Стара Загора. Телефон за връзка: 042 / 698 210

Необходимо е заявено желание и предварително да бъде определена с ултразвук точната гестационна възраст от специалист по АГ с компетентност по фетална анатомия. Ултразвуковото изследване не се заплаща от тази програма! Генетичното изследване се извършва не по-късно от 2 дни след ултразвуковото! Лабораторните изследвания на бременни за оценка на риска от раждане на дете с най-честите хромозомни болести се  извършват от 11-та до 13-та (плюс 6 дни) гестационна седмица на бременността и от 15-та до 19-та гестационна седмица. Задължително бременната подписва декларация по образец, че не е заплатила за изследването. При връчване на резултата от изследването на бременната се предоставя и генетична консултация. При наличие на отклонения от нормата и увеличен риск от раждане на дете с хромозомна аномалия, пациентката се насочва за допълнителни изследвания. Резултатите от изследването се предоставят на бременната жена, а с нейното изрично разрешение, удостоверено с подпис в информираното съгласие и на насочващия лекар.