Предстои откриването на Център за лечение на пациенти с рани от съдов произход в областната болница „Д-р Стефан Черкезов“

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ ще бъде една от малкото болници в страната, която разполага с такъв център за лечение на рани от съдов произход. Идеята е на съдовите хирурзи д-р Любослав Шкварла и д-р Константин Грудков съвместно с новото ръководство на болницата, а целта е да бъде осигурена качествена медицинска услуга за пациентите, които са с рани, от съдов произход и най-вече тези, които са усложнени и с голяма давност.

„Центърът за рани ще даде възможност на пациенти с хронична и остра артериална недостатъчност, както и на тези с хронична венозна недостатъчност и венозни рани, да получат амбулаторно лечението под наше наблюдение и при нужда от болнично лечение да бъдат хоспитализирани. Почти никъде в България няма болници, които да предоставят на пациентите си такава комплексна медицинска услуга“,

разказва д-р Любослав Шкварла, началник на отделението по съдова хирургия.

В момента такъв тип превръзки се извършват в отделението по съдова хирургия, което създава трудности, както за пациентите, така и за медицинския персонал ангажиран в процеса.

„Когато говорим за рани, причинени от хронична артериална недостатъчност, нашата задача е да осигурим проходимост на тези артерии, за да постигнем нормално кръвообращение, на което е и първата причина за образуването на рана. Диабетът е основно такова състояние, което води до т. нар. диабетно стъпало, до хронични рани на долните крайници. Нашата амбиция с д-р Грудков е да увеличим обема на работа с пациенти, които са с критична исхемия на долния крайник(пацеинти с болка в покой и различни по големина рани), пряко заплашени от ампутация. Това означава интервенции на артерии под коляното и под глезена, които са много малки по размер и изискват специфични умения, консумативи, апаратура и подход, с които ние разполагаме. Малко са центровете дори в Европа, които го правят. Това ще даде много по-добър поглед на нещата, но и много по-добро, по- качествено и високотехнологично здравно обслужване напациентите. Хубавото е, че в повечето случаи това се работи ендоваскуларно, т.е. няма хирургия“

пояснява д-р Шкварла.

„Този тип лечение е рутинна практика и в Северна Америка, и в някои центрове в Европа. Водещи в това отношение са Италия, Испания, където са създадени центрове, които извършват точно тази цялостна грижа за пациента. Създаването им променят живота на хората до голяма степен. Това са човешки съдби, за които е осигурена една цялостна и комплекса медицинска грижа. И въпреки, че периодът на лечение е дълъг и труден, резултатите са впечатляващи. Това е нашата мисия, съвременна и високотехнологична съдова хирургия за пациентите от Велико Търнов и региона – от възстановяване на кръвообращението, проследяване на резултата до зарастване на раната“

допълва още д-р Константин Грудков.

Голямата амбиция на ръководството на областната болница е чрез внедряването на подобни практики да опрости максимално обслужването на пациентите, но и в същото време всеки от тях да има достъп до най-съвременните методи за лечение.

„Нашата цел е да бъде подобрено качеството на здравната грижа, не само по време, но и след лечение в болницата. Най-вече да опрости и повиши качеството на достъпа до здравна услуга още на входа. В тази връзка със завършването на новото Спешно отделение, ние искаме да развием няколко такива инициативи, за да може да се концентрира спешната и неотложната медицинска помощ, за да могат хората в оперативен порядък да си решават проблемите. Искаме с помощта на цялата общественост, както и с тази на водещите колеги, като д-р Шкварла и д-р Грудков, да вървим и напред, и да подобряваме обслужването и достъпа на пациентите, да променим усещането за грижа в тази болница. Молим за разбиране и подкрепа, така че да вървим всички в една посока“,

категоричен е изпълнителният директор на най-голямата болница в област Велико Търново д-р Даниел Илиев.