От 1 февруари започва работа новото Спешно отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД

Строителните дейности и оборудването на новото Спешно отделение приключиха и от 1 февруари (четвъртък) ще започне да функционира. Отделението е разположено в бившия кръвен център. Входът за него е от ул. „Ниш“ (Централен вход на болницата ). Към новото Спешно отделение беше изградена и пътна връзка, която ще даде възможност  линейките да имат удобен подход към прилежащите улици и булеварди. Отделението е разположено на площ от 700 кв. м. и отговаря на най-съвременните изисквания в медицината. В него са ситуирани различни консултативно-диагностични кабинети, зона за триаж на пациентите, удобна чакалня. Изградени са манипулационна, зала за спешна терапия и наблюдение на пациентите, зала за диагностициране, наблюдение и уточняване на състоянието на болния, както и  шокова зала. Средствата за изграждането на новото Спешно отделение са осигурени по проект на Министерство на здравеопазването, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“, а стойността на инвестиция възлиза на над 400 000 лв. без ДДС. Неотложният кабинет към ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов“, който поема грижата за пациентите през нощта, през почивните дни и когато нямат достъп до своите личните лекари,  ще продължи да функционира на досегашното си място  – Централен вход (срещу болничната аптека).