Отличиха заслужили медицински сестри и професионалисти по здравни грижи в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“

В навечерието на Международния ден на сестринството, по традиция 17 специалисти получиха награди от колегите за всеотдайния труд, професионализъм и успехи през изминалата година.
Наградите бяха връчени по време на стилно тържество по случай празника.
Наградата „Висок професионализъм и утвърждаване авторитета на здравните грижи за 2023 г.“ получи Старша медицинска сестра Марияна Янкова от Отделение по трансфузионна хематология.
Призът „Ръководител здравни грижи за 2023 г.“ беше връчен на Старша медицинска сестра Венцислава Скипернова от Отделение за физикална терапия и рехабилитация.
Наградата за „Професионализъм, компетентност и умения за работа в екип на 2023 г.“ получи м.с. Вихра Петкова от Спешно отделение.
Отличие за „За цялостен принос в развитие на здравните грижи в ендоскопската диагностика за 2023 г“ получи м.с. Валентина Троскова – ПКК
„Доказан професионализъм и работа в екип за 2023 г.“ Отделение по кардиология – м.с. Севда Кожухарова.
„Цялостен принос в развитието на хирургичните грижи 2023 г.“ – м.с. Дияна Менева от Отделение съдова хирургия
„Цялостен принос в развитието на интензивните грижи“ – м.с. Цветомила Кръстева – ОАИЛ
„Операционна сестра за 2023 г.“ е м. с. Емилия Нешкова – операционен блок.
„Принос в развитието на терапевтичните здравни грижи 2023 г.“ – м.с. Севдие Мехмедова – Гастроентерологично отделение.
„Млада смяна- нашата отмяна“ – м.с. Велина Колева – I ВО
„Цялостен принос в развитието на здравните грижи в областта на образната диагностика – 2023 г.“ – м.с. Гергана Тодорова – Отделение по образна диагностика.
По време на церемонията бяха връчени и шест награди „За достойно извървян път и работа изпълнена с любов, всеотдайност и отговорност“. Отличията получиха : м.с. Божидарка Климентова Митева от Отделение по кардиология, м.с. Пепа Николаева Колева от Детско отделение, м.с. Ваня Стоянова Пейчева от Спешно отделение, м.с. Златка Иванова Колева – Отделение по кардиология, м.с. Валерия Петрова Анчева – Неврологично отделение и акушерка Мария Христова Ненчева от Отделението по акушерство и гинекология.