Обновиха три от операционните зали в търновската болница

С ТРИ НАПЪЛНО ОБНОВЕНИ ОПЕРАЦИОННИ ЗАЛИ РАЗПОЛАГА ОБЛАСТНАТА БОЛНИЦА „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Ремонтът е напълно приключил и вече бяха извършени първите операции в тях. Обновени са също складовите помещения, тези за персонала, както и санитарните помещения. Залите разполагат с модерна климатизация, нови операционни лампи и панели, съобщи д-р Сибила Маринова – началник на отделението по анестезиология и реанимация и член на Съвета на директорите на МОБАЛ. За целта здравното министерство отпусна 300 хил. лв., които бяха използвани за основен ремонт на Интензивния сектор в Кардиологичното отделение и на три от общо петте операционни зали в областната болница.

Ремонтът в интензивния сектор приключи за около месец, а официалното му откриване бе в края на януари. С останалите средства бяха обновени трите операционни зали. Още една зала за операции бе ремонтирана по време на обновяването на отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение през 2015 г. Ремонтните дейности бяха отново с пари от здравното министерство в размер на 740 хил. лв. С част от тях бе преместено Първо вътрешно отделение от Стара болница в основния корпус, а с остналите пари бе извършен основният ремонт на най-тежкото отделение.

Сред бъдещите планове на търновската болница са преместване на Центъра по трансфузионна хематология и изграждане на Спешно отделение, което ще е на площ от 860 кв. м. Предстои ремонт и на патоанатомията, тъй като такъв не е правен от създаването й. Успоредно с това ще стартира и проектът за изграждането на новия корпус, който ще бъде свързан със сегашната база на болницата. В него ще се помещават отделенията от Стара болница.

В. ВАЛЕНТИНОВА

в. „Борба“