Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 – 2030 г.

С осъществяването на скрининговите изследвания на всички новородени се дава възможност да се открият в най-ранен етап засегнатите деца, което позволява стартиране на адекватна и навременна терапия за предотвратяване на последващите усложнения на заболяването.

Чрез програмата е въведен масов неонатален слухов скрининг с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени.

В АГ и неонатологичната структура към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД за първото шестмесечие на 2022г. са направени 440 изследвания с отразен резултат в епикризи и съответното информирано съгласие при родени 385 деца. За същият период са осъществени 40 психологически консултации в стационар, повече от 30 дистанционни такива, 119 консултации на недоносени деца и 30 консултации от социален работник.

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021–2030 г. | МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД – Велико Търново (mobaltarnovo.com)