Национален форум на специалистите по здравни грижи

11 от 250-те участници в двудневния ХII-ти Национален форум на специалистите по здравни грижи, който се провежда в Шумен, са търновки, водени от ст. рентгенов лаборант Мима Митева /част от УС на БАПЗГ/. Вчера и днес /11 и 12 ноември/ те участват в дебати по темата „Непрекъснати здравни грижи – условие за високо качество на живот”. Заедно с тях са и менторите от Филиала на Медицински университет – Варна във Велико Търново Жана Павловска, Маргарита Борисова, Дияна Димитрова и Янка Димитрова.
Форумът има подчертано значение за подобряване качеството на здравните грижи и приноса на медицинските специалисти в това, като за сетен път доказва силата и авторитета на съсловната организация. Това подчерта в приветственото си слово и Милка Василева, председател на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи.
Както всички заети в здравеопазването у нас и професионалистите по здравни грижи се нуждаят от реално остойностяване на дейностите по здравни грижи, със стойности съотносими с тези в ЕС.
По програма на форума ще бъдат представени 37 доклада, сред които и този на акушерка Невена Цветанова от ОАГ при МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов”: „Представително проучване относно мнението и отношението на учениците от възраст 10 -19 г. за употребата на психоактивни вещества на територията на област Велико Търново. Професионалистите по здравни грижи – ключ към превенцията”
Научното събитие е под патронажа на проф.Станка Маркова – почетен председател на БАПЗГ, а съорганизатори на събитието са Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи – Шумен и Филиал Шумен на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна.
Форумът бе открит вчера, 11 ноември, от 14:30 часа в зала „Форум“ на Гранд хотел „Шумен“ с три пленарни доклада: „Приносът на медицинската сестра и акушерката за осигуряване на непрекъснати здравни грижи в извънболнични условия“ – проф. Соня Тончева, д.м. – Директор на Филиал Шумен към МУ-Варна, Национален консултант по Здравни грижим; ,,Колпоскопия и ZedScan спектроскопия в диагностиката на преканцерози на маточната шийка “- проф. д-р Явор Корновски, д.м.н. – Ръководител на Катедра Здравни грижи към Филиал Шумен на МУ-Варна; „Лицево-челюстната хирургия в България – позната и непозната“ – Проф. д-р Цветан Тончев, д.м – Декан на Факултета по Дентална медицина към МУ-Варна.