МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ отличи специалистите по здравни грижи на годината

По традиция в Световния ден на сестринството – 12 май БАПЗГ награждава специалистите, които са допринесли най-много за качеството на здравните грижи и за издигане престижа на медицинската професия.  

Приз „Цялостно развитие на сестринството, всеотдайност и управление на здравните грижи“ бе връчен на гл. мед. сестра Йорданка Минекова.  Защото тя е лидерът сред специалистите по здравни грижи. Проявява инициативност и сърцатост при осъществяване на мисията „Сестринство“. Всеки един от специалистите по здравни грижи се е сблъсквал в ежедневието си поне веднъж с нейната нестихваща енергия. Йорданка Минекова е атрактивност, отговорност и справедливост, твърдят колегите й.

Приз „Заслуги към сестринството“ бе връчен на изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ д-р Красимир Попов, тъй като той активно сътрудничи в дейността на асоциацията, допринася за нейното развитие и за самочувствието на съсловието. Д-р Красимир Попов разбира и уважава ключовата роля на сестрите в лечебния процес на пациентите. Изпълнителният директор на МОБАЛ е уважаван от всички специалисти по здравни грижи, защото е истински професионалист и е съпричастен към проблемите на сестринството и нуждите на професионалистите по здравни грижи.

Приз „Ръководител по здравни грижи – 2022“ бе връчен на ст. м. с. Елена Пръвчева – Пенева, защото като ръководител умее да въздейства с информация и идеи. Тя е общителна и мотивирана, вдъхновител за добри дела.

Приз „Екип на 2022“ бе връчен на медицинските сестри и рентгеновите лаборанти от отделението по образна диагностика, тъй като умението им за сътрудничество и работа в екип преобразява атмосферата в отделението. По време на пандемията те са били носители на неизчерпаема енергия и безкрайно усърдие.

Приз „Цялостен принос в развитието на здравните грижи“ получи м.с. Христина Илиева, защото успява да се справи с трудната, отговорна и рискова работа в отделението. Христина Илиева е комуникативна и смело се впуска в новите предизвикателства на професията. Тя е една от първите, проявили желание и смелост за полагане на грижи за пациентите с Covid инфекция.

Приз „Цялостен принос в развитието на хирургичните грижи“ бе връчен на м.с. Мария Атанасова за умението й да работи в екип и да проявява изключителна колегиалност. Нейната работа е точна и прецизна. Мария Атанасова притежава индивидуален подход при работата с пациентите и техните близки. Тя е истински професионалист, който непрекъснато повишава квалификацията си.

Приз „Цялостен принос в развитието на здравните грижи в неонатологията“ бе връчен на м.с. Жулиета Иванова, тъй като тя е иновативна, отговорна, всеотдайна към пациентите. Жулиета Иванова винаги безупречно изпълнява задачите си.

Приз „Цялостен принос в развитието на интензивните грижи“ бе връчен на м.с. Биляна Димитрова, заради умения и сръчност, загриженост и отговорност, висок професионализъм и коректност. Благодарение на тях тя винаги успява бързо и адекватно да се справи с трудни и рискови ситуации. Биляна Димитрова е човек, на когото винаги можеш да разчиташ, приятел и колега с огромно сърце и добра душа.

Приз „Цялостен принос в развитието на терапевтичните здравни грижи“ бе връчен на м.с. Виолета Стоева, защото с качествата и интуицията си успява да осигури адекватни и висококачествени грижи за пациентите. Нейната отзивчивост, коректност и любов към професията я правят добър професионалист.

Приз „Професионализъм, компетентност и работа в екип“ бе връчен на медицински лаборант Анна Борисова, защото тя е с 27-годишен трудов стаж, през който е придобила знания, умения и опит. Анна Борисова е иновативна и отговорна. Тя допринася за подобряване на микроклимата и по-ефективната работа в Клиничната лаборатория.

Приз „Висок професионализъм и утвърждаване авторитет на здравни грижи“ бе връчен на м.с. Йорданка Александрова, тъй като тя се отличава с индивидуалния си подход при работа с пациенти, умение за работа в екип и колегиалност. Колегите й я номинират за личните й качества и за високия процент на удовлетвореност на пациентите.

Приз „Достойно извървян професионален път и работа, изпълнена с любов, всеотдайност и отговорност“ бе връчен м.с. Виолетка Хитова, м.с. Севда Йорданова, м.с. Виолета Караиванова, м. с. Нели Ванева, фелдшер Хрисимира Илиева, м. с. Валентина Петрова и м. с. Йорданка Кожухарова.  Защото те вървят по професионалния си път достойно, работят с любов, всеотдайност и отговорност.

Приз „Етичност, колегиалност и висок професионален морал“ се връчи на м. с. Ваня Йорданова.

Приз „Доказан професионализъм и компетентност“ получи медицински лаборант Снежана Василева.  Защото тя упражнява професията си с огромна всеотдайност, притежава хуманност, честност и милосърдие. Снежана Василева е позитивен, прагматичен и отговорен за действията си човек.

Приз „Работа, изпълнена с всеотдайност и отговорност“ бе връчен на м.с. Румяна Момчилова, тъй като осигурява качество, професионализъм и ефективност в процеса на предоставяне на здравни грижи.

Приз „Висок професионализъм и отговорност при осъществяване на здравни грижи“ бе връчен на м.с. Маргарита Кънчева, заради перфектно владеене на сестринската техника, умение да работи в екип и да създава чувство за удовлетвореност и спокойствие на пациентите и техните близки.

Приз „Професионален път и работа, изпълнени с любов, всеотдайност и отговорност“ бе връчен на м. с. Мариана Рашева, тъй като тя изпълнява служебните си задължения със състрадание, търпение, висок професионализъм и човечност.

На регионално ниво Управителният съвет на дружеството връчи два приза – „Ръководител по здравни грижи“ бе даден на ст.м.с. Галина Бъчварова, а приз „Млада смяна – Наша гордост и надежда“ получи на м с. Стилиана Илианова Иванова.  Наградите бяха връчени от Мима Митева, член на Националния съвет на БАПЗГ.

Всички специалисти по здравни са вдихновени и заредени за новите награди – 2023.