Млади сестри от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ направиха проучване за трудностите, пред които са изправени здравните специалисти в началото на своята кариера

Докладът беше представен по време на XVII Национален форум на специалистите по здравни грижи, който се проведе в Шумен.

Теодора Миланова и Мария Гецова са завършили Филиала на Медицински университет – Варна във Велико Търново. Избрали са да се развиват в две от най-тежките звена на великотърновската болница. Теодора е анестезиологична сестра в реанимация, а Мария работи в операционна зала.

Тази година двете решават да подготвят доклад за трудностите, пред които най-често се изправят колегите им в началото на своята кариера. Двете изготвят анкета, която попълват професионалисти по здравни грижи от различни възрастови групи, както от великотърновската болница, така и от многопрофилните болници във Варна. Един от основните акценти в анкетното проучване на двете млади сестри, е приемствеността в болницата.

„Наблегнахме и на стреса, който преживяват здравните специалисти в интензивните отделения, операционните зали и родилните отделения. Знаете, поради кадровата криза, много често на смяна е една сестра, което е огромен стрес. Обърнахме внимание на проблема с образованието, тъй като финансовата страна е много важна, защото то отнема четири години и после още година и половина магистратура. Това са едни близо шест години, през които бъдещият здравен специалист трябва да има осигурени средства, което принуждава много от студентите да работят нещо друго, докато учат“

разказва Теодора Миланова.

Това, което проучването на двете млади медицински сестри показва е, че е необходима сериозна работа между държавата, общините, болниците и между университетите.

„Отговорност на тези институции е да намерят формулата, по която да се справят с кадровата криза. Имаше идея образованието за здравни специалисти да стане безплатно и това според нас би помогнало повече хора да учат, което в основата на справянето с кадровата криза. Аз виждам колко много младите здравни специалисти са мотивирани от самата работа. Това да помагаш на човек, да виждаш благодарността му, да знаеш, че си помогнал за спасяването на нечий живот, това е нещо изключително удовлетворяващо!
Това те мотивира да продължаваш. Ти правиш нещо велико – да работиш за здравето на човек, да спасяваш хора или да посрещаш нов живот, за мен това е най-мотивиращо. Аз смея да твърдя, че попаднах в екип, в който ако искаш да се учиш, да се развиваш, има кой да ти даде тази подкрепа. Динамична е работата, но в същото време научаваш изключително много неща. В нашето отделение сме свидетели понякога и на стресиращи гледки, но е неописуемо щастие, когато сме успели да спасим човешки живот!“

допълва още анестезиологичната сестра.

За подготовката на доклада, с който двете сестри се представят на престижния форум в Шумен, помагат и техните преподаватели от Филиала на Медицински университет – Варна във Велико Търново – гл. асистент Янка Маркова и гл. асистент Жана Павловска.

Това, според младите здравни специалисти, е сред основните доказателства за приемственост, тъй като категорично показва, че дори след завършването си продължават да получават подкрепа и съдействие от своите преподаватели.