Млади лекари в МОБАЛ почерпиха знания от светила в кардиологията

СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ Д-Р РАДОСЛАВ РАЧКОВ И Д-Р ТИХОМИР СТОЕВ ОТ ОТДЕЛЕНИЕТО ПО КАРДИОЛОГИЯ ПРИ МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ УЧАСТВАХА В ЕЖЕГОДНОТО ЗИМНО УЧИЛИЩЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КАРДИОЛОГИЯ, което тази година се проведе в Банско. Форумът се състоя в края на март по инициатива на Дружеството по кардиология в България. В рамките на 3 дни и над 20 часа лекционен курс младите лекари слушаха родни светила в медицинското направление. Те наблюдаваха новаторски презентации по актуални теми на кардиологията , сред които тази на проф. Армен Постаджиян – председател на Дружеството на кардиолозите в България. Той обяснил какво представлява златният стандарт на лечение при пациенти с коронарна болест. Сред дискутираните теми са още хемодинамиката на повишеното кръвно налягане, антитромбоцитна терапия, диабет и сърдечносъдов риск и други.

БИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ И РАЗЯСНЕНИ НОВИТЕ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ, също така и превенцията, която напоследък е основна цел на лекарите. „Тези знания са много важни за нас, тъй като в университета учим основата, а по време на специализацията усвояваме спецификите. Това беше прекрасна възможност да надградим познанията си и да се запознаем с новите тенденции. Медицината като цяло се развива с екстремални темпове и е от колосално значение да бъдем в крак с новостите с цел да бъдем максимално ефективни за пациентите“, заяви д-р Рачков. Към лекционния курс било включено и практическо обучение по ехокардиография.

ОСВЕН СЪБИТИЕТО В БАНСКО ДВАМАТА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПРЕДИ ДВА ДНИ ПРИСЪСТВАЛИ И НА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВАРНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВ МЕДИКАМЕНТ. Той касае лечението на пациенти със сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване и по тази причина организаторите актуализирали информацията за това заболяване посредством обстоятелствената лекция, която изнесла проф. Тишева.

ТЕМАТА Е ОСОБЕНО АТРАКТИВНА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ”, ТЪЙ КАТО ТЯ Е ЕДИН ОТ ПЕТТЕ ЦЕНТЪРА В СТРАНАТА, КЪДЕТО СЕ ЛЕКУВА ТАЗИ БОЛЕСТ.

Само преди няколко дни д-р Рачков е бил на обучение на ново поколение холтери. Устройствата правят запис на сърдечната дейност, чрез които се проследява функцията на сърцето на всеки 3 минути по 20 секунди под формата на вече известното ЕКГ. Изследването се базира на биоелектрични импулси и установява дали сърцето се „храни“ оптимално, дали има нарушения в ритъма на сърдечните съкращения и дали има проблем в провеждането на споменатите импулси. Файловете попадат директно в онлайн регистър и по този начин стават достъпни за всеки, който разполага с интернет.

Галина ГЕОРГИЕВА