Лекари обучаваха ученици от БМЧК в долекарска помощ

Лекари от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във В. Търново обучаваха ученици от младежкия клуб на БЧК в СУ „Вичо Грънчаров“ в Г. Оряховица. Откритият урок се проведе вчера в областната болница, като обучители бяха координаторките по донорство д-р Сибила Маринова и д-р Ваня Лъчезарова от ОАИЛ. С помощта на манекен за първа помощ бяха показани животоспасяващи практики.

Според медиците, много важно е как ще бъде оказана първата долекарска помощ, тъй като, докато пристигнат професионалисти, минават десетина минути. Те могат да се окажат решаващи за спасяване на човешкия живот. Затова  двете лекарки запознаха учениците с основните правила за първа помощ и мероприятия при пострадал в безсъзнание, пациент, който не диша, как се проверява дишането и кръвообращението, външен сърдечен масаж и др.

През октомври 2017 г. учениците от клуба на БМЧК   в училището вече гостуваха на МОБАЛ. Те разгледаха ОАИЛ и бяха запознати подробно с всички стъпки при реализирането на донорска ситуация.

Вася ТЕРЗИЕВА
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

в. „Янтра ДНЕС“