Конкурсна процедура за избор на управител на ДКЦ "Д-р Ст. Черкезов" ЕООД

Публична покана

Конкурсна процедура за избор на управител на ДКЦ "Д-р Ст. Черкезов" ЕООД

Публична покана

Решение № 2 от 31.01.2024 г.