МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ на територията на Великотърновска област с над 155 – годишна история. С наличната апаратура и кадри осигурява високо квалифицирана и тясно профилирана болнична медицинска помощ.
Със своето завещание през 1854 г. Михаил Кефалов реализира една родолюбива българска инициатива за разкриване на болница и училище във Велико Търново.
Болницата във Велико Търново е първата в България, открита и издържана със средства на населението, без участието и намесата на официалната турска власт.
На 02.01.1867 г. в къщата на хаджи Димитър хаджи Начев е открита болница, наречена „Свети безсребърници Козма и Дамян“. За неин управител бил назначен Стефан Карагьозов, а за лекар Янаки Златев. Поради липса на средства през ноември същата година е закрита. По-късно по време на Освободителната война Руският червен кръст и Славянското дружество възстановяват дейността и в четири бейски конака и лекуват бранителите на Шипченския проход.
В същите здания на 01.06.1879 г. по решение на правителството е открита първокласна болница с 60 легла. По-късно било построено специално здание, в което болницата била преместена на 01.09.1888 г. Разположена на висок и стръмен скат с югоизточно изложение в нея са разположени вътрешно, хирургично, гръдно, инфекциозно и кожно-венерическо отделение. На това мястото се намира сегашната База II на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ (т.н. стара болница).
През 1973 г. е открит и новия стационарен комплекс на лечебното заведение, База I (т.н. нова болница).
През 2022 година е открит нов, модерен корпус към База I, с който се реализира дългогодишната мечта на поколения медици за обединяване на двете болнични бази. В новата сграда отделенията разполагат с модерна високоспециализирана медицинска апаратура за диагностика и лечение на различни заболявания.