Изпълнителният директор д-р Красимир Попов: Имам пет основни приоритета за МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”

Първи – Великотърновската болница да се утвърди като база за обучаване на млади лекари. За целта болницата разполага с необходимата апаратура и има подходящи условия за работа.
Втори – стартиране на тясно сътрудничество с Медицински университет Варна, при което да има обмен на кадри и специалисти от МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” да придобиват опит и познания за иновативни методи за лечение от водещите лекари там.
Трети- да продължим да привличаме авторитетни специалисти от университетски бази като външни консултанти в МОБАЛ. До момента такъв консулт е доц. Радосвет Горнев, който преглежда и извършва планови операции във Велико Търново.
Четвърти- има изготвен инвеститорски проект за създаване на хоспис с 50 места в Стара болница. Предложението е да се осигури 24-часова грижа за болни. Персоналът ще е от медицински лица от отделението по Физеотерапия и рехабилитация и ще бъдат новоназначени болногледачи. В звеното ще бъдат приемани хора в кома, тежко болни и по-леки случаи. Хосписът ще осигурява пълен комплект от грижи и обслужване и ще е в тясна колаборация с болницата. Предстои предложението да бъде разгледано на заседание на Съвета на директорите, а след това здравното министерство ще се произнесе за формата, под която следва да се реализира. Инвеститорът е софийска фирма, а стойността на проекта- 1,3 млн. лева.
Пети – създаване на сектор за продължително следболнично лечение, ранна рехабилитация и специализирана грижа. Тук важно е да уточня, че това ще бъде по клинична пътека.