Започна възстановяването на хеликоптерната площадка в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“

Площта, на която е разположена тя е с формата на квадрат с размери 40/40 кв. м. В него със специална маркировка ще бъде начертан кръг, а във вътрешността му ще има червен кръст, чрез който ще бъде обозначено мястото за кацане на медицинските хеликоптери. „Теренът ще бъде подравнен.

Съществуващата площадка с фундамент трябва да се рехабилитира с един пласт асфалтобетон, трябва да бъде положен един запечатващ слой асфалт и върху него ще се постави въпросната маркировка “,

пояснява изпълнителният директор на великотърновската болница д-р Даниел Илиев. Проектът предвижда изграждане на две полоси за кацане и излитане, заради което е предвидено почистване на част от дървесната и храстовата растителност в двора на болницата. Ще бъде и преасфалтирана и алеята от хеликоптерната площадка до пътя към Спешно отделение. Ще бъде монтирано специално осветление, видеонаблюдение и помещение за обслужващия персонал. 120 000 лв. са осигурени от Министерство на здравеопазването за възстановяването, но прогнозите на ръководството на областната болница са, че проектът ще бъде изпълнен за малко по-малко от предвидената сума. Очаква се до края на месец март хеликоптерната площадка в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ вече да функционира.