Д-р Яна Колева: Моралът на лекаря трябва да бъде над всичко

Тази година д-р Яна Колева-Филипова получи две признания – сертификат от престижната национална кампания на в-к 24 часа „Лекар, на когото българите вярват“ и приза „Лекар на годината“ от Районната лекарска колегия на БЛС – Велико Търново.
Д-р Яна Колева-Филипова е началник на отделението по Гастроентерология в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, Велико Търново от 2012 г. Тя има три придобити специалности – през 1990 г. защитава специалност вътрешни болести, през 1994 г. гастроентерология в Медицинския университет, София и през 2005 г. придобива магистърска степен по „Здравен мениджмънт “ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Има специализация по абдоминална ехография – трето ниво на компетентност и по ендоскопска диагностика – второ ниво на компететност. От 15 г. работи по международни програми за лечение на болести на тънко и дебело черво, черен дроб, ендоскопски инвазивни процедури, внедряване на новости в ехографската диагностика. От 2013 г. в ръководеното от нея отделение се провежда следдипломно обучение по специалността гастроентерология.
„Д-р Яна Колева напълно заслужено е номинирана за „Лекар на годината“. Тя работи с хъс и амбиция и е утвърден специалист по вътрешни болести и признат експерт по гастроентерология. Номинацията на уважаваната от всички колеги, д-р Колева, е израз не само на заслуженото доверие на колектива и пациентите от Велико Търново и региона към нейния професионализъм и отдаденост на грижата за хората, но и израз на доверие към болницата като една от най- авторитетни местни институции.“, коментира изпълнителният директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, д-р Красимир Попов.
1. Д-р Колева, болницата, в която работите, носи името на д-р Стефан Черкезов, спасил живота на 47 човека, жертвайки себе си. Кои според вас са нравствените ценности, които той ви е завещал?
– Моралът на лекаря трябва да бъде над всичко! Водейки борбата за човешкия живот, д-р Черкезов не е имал очаквания за нещо, а единствена мисъл да помогне! „Вричайки“ се на професията лекар, всеки млад човек трябва да има съзнанието, че първото и най-важно поведенческо качество е Безкористност. Ние сме лекари 24 часа в денонощието, а спешните ситуации могат да бъдат навсякъде, дори в небето!
2. Кое ви мотивира да работите тази специалност?
– Случайността! Звучи несериозно, но понякога е най-сигурната закономерност. В Медицинския университет с интерес изучавах и се занимавах с aнестезиология и реанимация. Уменията, придобити в този период, използвам и днес. Усетът за спешността на пациента се гради. Но… започвайки работа в болницата с идея да специализирам в тази насока не се реализира. Нямах алтернатива. Започнах специализация по вътрешни болести, само 10 дни след придобиване на специалността беше обявен конкурс за III ВО. И така 32 г. Не съжелявам, защото гастроентерологията се оказа една много всеобхватна специалност, претърпяла интензивно развитие, предоставила много предизвикателства пред лекарите, които я практикуват.
3. Как оценявате екипната работа в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“?
– Тази оценка може да бъде направена от ръководителите на болницата. Аз мога да говоря за отделението, което ръководя. Стремежът ми е да има добра чуваемост и взаимна заменяемост в екипа. Изключително важно в нашата работа е персоналната отговорност, доверие и подкрепа. Необходимо е постоянно повишаване на знанията, техническите умения и компетентността. Мисля, че в добри параметри сме го постигнали в отделението.
4. Каква е ролята на технологиите в медицината?
– Медицината без постиженията в областта на науката и техниката е невъзможна! Но човешкият фактор не може да бъде изключен. На медицината на всички нива са и ще бъдат необходими високообразовани лекари и здравни специалисти, можещи да приложат на подходящия и нуждаещ се пациент научните достижения.
5. С кое свое постижение се гордеете?
– Ако говорим в общо житейски план това е моето семейство. То създава пълнота и осмисля живота ми. Ако трябва да се извиня на някого- това е синът ми. За всички пропуснати мигове в най-ранните му детски години…. В професионален план трудно можеш да кажеш това е най- доброто, което съм постигнал. Лекарската професия предполага ежедневни малки победи над болестта. Може би най-удовлетворяващият момент е усмивката в погледа на пациента и неговите близки. Истински се гордея с факта , че отделението е база за придобиване на специалност. А не мога да пропусна и факта, че за последните 7 години 5 колеги положиха успешно изпит.
6. Кои са перспективите пред медицината по принцип и във вашата област?
– Трудно може да се говори за переспективи в медицината. Може да разсъждаваме за определени тенденции в развитието. Понякога големите открития стават случайно. Примери много: Създаването на ваксината за Вариола от Едуард Дженар; на Пеницилина от Флеминг. По отношение на специалността гастроентерология много важна настояща задача е максимално идентифициране на пациентите заразени с Хепатит С, прецизна диагностика и лечение. Целта на Световната здравна организация е изкореняване на болестта до 2030 г. Това е възможно благодарение на значими научни достижения, кратък курс и лесно изпълнимо лечение. Микроинвазивните процедури върху стомах, черва, билиарна система са обект на усъвършенстване и развитие. Очакват се нови терапии на Хепатит В. Изключително предизвикателство са възпалителните заболявания на тънко и дебело черво. В бъдеще се очакват нови молекули за терапията им.