Д-р Сибила Маринова бе първия български гост-лектор на международен форум за донорството

Началникът на ОАИЛ и координатор по донорство в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” д-р Сибила Маринова бе първият български гост-лектор на двудневния форум INTENSIVE DONOR MANAGEMEN, провел се на 26 и 27 януари в Първа аудитория на Медицински университет – Варна.
Събитието бе с международно участие, а негов пряк организатор е Катедрата по анестезиология, спешна и интензивна медицина към най-добрия медицински университет в България. Вниманието на аудиторията д-р Маринова привлече с откровен разказ за работата си, като координатор по донорство, и тази на колежката й д-р Ваня Лъчезарова. Презентацията на д-р Маринова бе в самота начало на форума.
Специално участие във форума взе анестезиологът проф. д-р Желко Жупан и д-р Младен Ивановски от Хърватия. Родината им е една от водещите страни в световен мащаб в областта на донорството на органи от починали /изпаднали в мозъчна смърт/ хора. Между 2008 и 2011 г. списъкът на чакащите бъбречна трансплантация в Хърватия е намален с 37,2% /от 430 на 270 лица, чакащи трансплантация/, а с това в медицинската общественост вече официално се говори за т.нар. „Хърватски модел в донорството на органи”.
Форумът на практика бе и възможност да се проведе национална среща на координаторите по донорство в страната ни.