Държавата увеличи акциите си в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ на 92,22% по време на редовното общо събрание на акционерите

3 867 192 лв. е инвестирало Министерство на здравеопазването за периода 2019–2021 година в областната болница във Велико Търново.
Целевите средства са отпуснати и използвани за дооборудване на новия болничен корпус, създаването на хибридна операционна зала към отделението по съдова хирургия, ремонт и обзавеждане на помещенията в I-во хирургично отделение. С тези средства е закупена и нова медицинска апаратура, като високотехнологичен компютърен томограф, както и апаратура за продължителна дихателна реанимация и анестезиологични апарати. Подменена е и част от водопроводната мрежа на територията на База II.
С тези инвестирани средства държавата получава 92,22% от акциите на болницата и съответно – община Велико Търново – 2, 33%, община Горна Оряховица – 1,42 %, община Елена – 0,33 %, община Златарица – 0,15%, община Лясковец – 0,42%, община Павликени – 0,82%, община Полски Тръмбеш – 0,53%, община Свищов – 1,22%, община Стражица – 0,46%, община Сухиндол – 0,10%.
По време на общото събрание на акционерите беше приет доклад за дейността на дружеството за 2022 година, доклад за финансовото състояние и консолидиран доклад за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД.
Като най-голямото и структуроопределщо лечебно заведение в областта, натовареността в болницата е изключително голяма, тъй като тук се приемат най-тежките случаи. Това поставя на преден план проблема с кадровия дефицит.

„Полагаме огромни усилия и търсим кадри, на които ще осигуряваме всякакви преференции. Търсим кадри, както обучаващи се, стажант- лекари, така и изградени специалисти в почти всички области на медицината. Великотърновската болница в никакъв случай няма да съкращава или пенсионира административно, когото и да било от лекарите или медицинските сестри в условията на този кадрови дефицит. Напротив, продължаваме да търсим нови кадри и да се стараем да реализираме своята мисия, която е лечението на всички пациенти от област Велико Търново. Ние имаме огромно желание да приемем тук и да работим с всички специалисти, които искат да се развиват в нашата болница. В тази връзка мога да споделя, че от 1 юли в хирургичното отделение на болницата започва работа уважаваният специалист д-р Иван Манчев, който е посветил огромна част от живота си на областната болница.“

заяви д-р Даниел Илиев, изпълнителен директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.