ДРУГИТЕ ЗА НАС!

До изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ д-р Даниел Илиев
До директора на ЦСМП д-р Стоянова
До началника на отделението по неонатология д-р Кина Николова