Неонатологично отделение разполага с тестер за ранен слухов скрининг на деца

Неонатологично отделение при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – Велико Търново разполага с портативен тестер за деца за ранен слухов скрининг.

20150216_134605
Той се използва за ранна диагностика за намаление на слуха при новородени и деца до 3 годишна възраст.
В Неонатологично отделение при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД се извършва слухов скрининг на всички новородени.

20150216_134808

Желаещите да направят изследване на своите новородени и деца до 3 годишна възраст могат всеки ден от 14.00 до 17.00 часа да проведат скрининга в Неонатологично отделение.

За справка:
Неонатологично отделение
GSM 0879 250 808