Ден на отворени врати, посветен на превенцията и лечението на сънна апнея се проведе в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“

В събитието се включиха водещи специалисти в областта на ендокринологията и пулмологията от Велико Търново. Инициативата беше насочена към пациенти, страдащи от метаболитен синдром, пациенти с диабет тип 2, хора, които се притесняват, че страдат от сънна апнея, но не са се изследвали. Д-р Цветан Дряновски, д-р Светлана Ненова, д-р Найме Сирачка и д-р Ивайло Цветанов представиха презентации, с които разясниха каква е връзката между трите заболявания, какви са основните рискови фактори за тях. По време на форума имаше и демонстрация на ApneaLink уреда за диагностика в дома на пациента, презентация за неговото ползване и преглед на CPAP апарати и маски.