В Голямата зала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ се проведе обучение на тема „Кардиопулмонална ресусцитация“

По случай 20 години БАПЗГ – Продължаваме заедно, началникът на ОАИЛ във великотърновската болница, д-р Сибила Маринова, изнесе лекция пред професионалистите по здравни грижи.
На обучението присъстваха представители от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, МБАЛ „Свети Иван Рилски“, СБАЛК, КОЦ и студенти от филиала във Велико Търново на Медицински университет – Варна.
Д-р Маринова проведе и практическо обучение, в което участие взеха и присъстващите. Събитието приключи с тест за получаване на удостоверение с кредитни точки.
„Изключително приятно ме изненада пълната зала и големият интерес. В края участниците решиха тест, от който стана ясно, че са слушали внимателно“, сподели д-р Сибила Маринова след лекцията.