Великотърновски лекари взеха участие в Академия “ Инсулти”, която е част от международния проект „Angels“

Започна Академия “ Инсулти” в клиниката по неврология на столичната болница “Св. Ана”. МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” също има своите представители там, в лицето на д-р Сибила Маринова, д-р Ваня Лъчезарова и специализанта по Неврология, д-р Иван Николов.

Форумът е част от международния проект “Angels” на Европейската организация за инсулти, като клиниката по неврология притежава най-високото ниво за лечение по проекта.

Неговата цел е да бъде увеличен броят на болниците, специализирани в лечението на инсулти, и да оптимизира терапевтичния подход във вече функциониращите такива центрове в Европа.

Участниците във форум  се обучават от екипа на доц. Росен Калпачки.