Българска асоциация на специалистите по здравни грижи: ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ! НИЕ ДАРЯВАМЕ ЗДРАВЕ И ВРЪЩАМЕ ВАШИТЕ УСМИВКИ

На 18 май в Голямата зала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ се проведе продължаващо обучение, посветено на тема „Място и роля на медицинската сестра в катетеризационната лаборатория“, с лектор д-р Христо Матеев.
Програмата на научния форум включваше авторска презентация на д-р Матеев, дискусия по темата и тест, който да покаже до каква степен е усвоена лекцията.
Всички присъстващи успяха нагледно да се запознаят с работата на медиците от инвазивната кардиология и с работата в ангиографската зала, благодарение на снимки и клипчета, включени в презентацията.
В препълнена зала и с напълно спечелен интерес на аудиторията се проведе лекцията на д-р Матеев.
„Презентацията беше изключително интересна, стаяваща дъха“. Това сподели старши лаборант Мима Митева след приключване на научния форум.
Д-р Матеев обясни на присъстващите какво е „Ангиографско изследване“, като обърна внимание на индикациите за провеждането на това изследване като исхемична болест на сърцето, остри коронарни синдроми, структурни сърдечни заболявания, клапни лезии и кардиомиопатии.
Лекторът изброй и обстойно обясни задачите пред медицинската сестра в катетеризационната зала. На научния форум подробно беше обяснена работата с йонизиращите лъчения по време на изследването. Професионалистите по здравни грижи бяха запознати с термините стохастични и детерменистични ефекти, доза, лъчезащита на персонала и пациента.
Поредицата обучения са специален проект, осъществяван с усилията на много специалисти. Благодарение на здравен екип, чийто ентусиазъм и енергия превръщат всяка идея в реалност, обученията ще продължат и за напред.