Апел за доброволни кръводарители

bloodЛечението на пациенти с тежки заболявания и извършването на животоспасяващи оперативни интервенции на територията на лечебните заведения в област Велико Търново намали драстично наличностите на кръв и кръвни продукти в Отделението по трансфузионна хематология на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, а то единствено осигурява безценната течна тъкан и производните й съставки за нуждите на пациентите в спешен и планов порядък. Затова ръководството на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” и Отделението по трансфузионна хематология отправя призив към желаещите да помогнат, като дарят кръв в дните 29 февруари, 1 и 2 март 2016 г., от 8:00 до 13:00 ч., на място в стационара /Велико Търново, ул. Ниш 1/. Наличието на 4 последователни почивни дни /3, 4, 5 и 6 март/ е допълнителен рисков фактор за застрашително намаляване на наличностите на кръв и кръвни продукти, защото лечението на пациенти няма да бъде преустановено, а намирането на кръводарители и най-вече изследването и преработката на кръвта е практически невъзможно. Напомняме, че минималния срок между две кръводарявания е поне 60 дни. Кръводарителите трябва да са здрави /да не приемат медикаменти/, хапнали и отпочинали и да представят документ за самоличност. Дарителите получават подкрепителна закуска и съгласно чл. 157 ал. 1 т. 2 от КТ и чл. 50 ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските имат право на 2 дни платен служебен отпуск.