Този сайт и съдържанието му се предоставят за Ваше удобство.

Чрез осъществяване на достъп до сайта Smetki.info собственост на Билборд Билдърс ЕООД вие приемате и се съгласявате с условията за ползване на този сайт. Ако не сте съгласни с тези условия, нямате право да ползвате този сайт.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Актуалност и достоверност

Ние, екипът на сайта Smetki.info се стремим да ви предоставим максимално точна и добре подредена информация за проверка на сметки, различни справки, обща информация и актуални новини свързани с тях. Като собственик на сайта, Билборд Билдърс ЕООД не носи отговорност за вреди, от какъвто и да било характер, възникнали в следствие от публикуваната информация, както и за абсолютната достоверност на данните в сайта.

Авторски права

Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на Билборд Билдърс ЕООД, освен в публикации в които са използвани други такива, публично достъпни, свободни за ползване, служещи като илюстративна помощ и с информационна цел. Използването на сайта и съдържанието му се разрешава само за лични, некомерсиални цели. Не се разрешава копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично писмено съгласие на Билборд Билдърс ЕООД. Не се разрешава разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални цели, освен за споделяне в социалните мрежи.

Ограничения на отговорността

Използването на сайта е изцяло на ваш риск. Нито Билборд Билдърс ЕООД, нито други страни, участващи в създаването, производството или доставката на този сайт, са отговорни за каквито и било са преки, косвени, наказателни, случайни, специални, предизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този сайт или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение, че могат да възникнат такива вреди. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването отговорността за определени щети, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до Вас.

Връзки към други уеб сайтове и рекламни елементи

С цел да улесни достъпа Ви за справки, проверка на сметки и други, екипът на сайта Smetki.info, е изградил връзки към сайтове, които са притежание или се управляват от трети страни, фирми и обществени организации.

Страниците на сайта Smetki.info съдържат банери, рекламни изображения или текстови връзки към външни уеб страници, за които може да отговарят други фирми и рекламодатели.

Защита на личните данни

Сайта се ползва без регистрация и коментарите не показват лични данни за автора. С цел сигурност и статистика, системата ни записва единствено техническа информация, като номера на компютъра (IP адреса) от който ни посещавате, вид на брузър, операционната система и други софтуерни и хардуерни данни не съдържащи лична и персонална информация.

Промяна на условията за ползване

Билборд Билдърс ЕООД си запазва правото едностранно, по собствено усмотрение, да променя настоящите условия за ползване на сайта по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните условия за ползване на сайта.

Закони и юрисдикция

Настоящите условия за ползване, както и вашето използване на сайта са подчинени и регламентирани от законите на Република България. Относно всички неуредени с тези условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия сайт Вие потвърждавате, че сте приели параметрите на тези условия за ползване.